Momenteel is de klachtenprocedure de volgende:

a. Ideeën, opmerkingen, wensen en klachten van donateurs, derden of andere stakeholders worden uiterst serieus behandeld door Kinderfonds MAMAS. Het fonds is altijd bereid mee te denken en te zoeken naar oplossingen. Elke klacht wordt door het fonds gezien en behandeld als een mogelijke aanleiding tot verbetering.

b. De stichting beschikt over een klachtenprocedure en een klachtenregister.

c. De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van de directeur. Indien relevant wordt aan de toezichthoudende leden van het bestuur hun mening en input gevraagd ten aanzien van ingediende klachten.

d. Klachten worden altijd schriftelijk afgehandeld.