Doel van de website

Het doel van de website is informatie geven over Kinderfonds MAMAS en de MAMAS in Zuid-Afrika en om particulieren en bedrijven de mogelijkheid te bieden een donatie te doen aan Kinderfonds MAMAS.

Eigendom

Hoewel Kinderfonds MAMAS de informatie op haar website met grote zorgvuldigheid heeft samengesteld, kunnen gebruikers geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Kinderfonds MAMAS draagt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van hyperlinks is voor eigen risico. Op alle tekst- en beeldmateriaal op www.kinderfondsmamas.nl rust copyright dat toebehoort aan de Stichting Kinderfonds MAMAS. Bezoekers mogen informatie opslaan of printen voor eigen gebruik. Elk ander gebruik (informatie kopiëren, downloaden, verspreiden of verveelvoudigen anders dan voor eigen gebruik) is niet toegestaan. Dit geldt voor teksten, grafisch materiaal, logo’s, video’s en foto’s. Voor uitzonderingen dien je te beschikken over voorafgaande schriftelijke toestemming van Kinderfonds MAMAS.

Persoonsgegevens en privacy

Donateurs zijn voor Kinderfonds MAMAS van levensbelang. Wij gaan dan ook zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Uiteraard houden wij ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees meer hierover in onze privacyverklaring.