Privacyverklaring

Kinderfonds MAMAS steunt lokale vrouwen in Zuid-Afrika die opkomen voor de meest kwetsbare kinderen. Onze relaties, vrienden en donateurs zijn voor ons van levensbelang. Dankzij al deze mensen kunnen wij de MAMAS trouwe steun beloven. Om ons werk goed goed te kunnen doen, verwerken wij persoonsgegevens. We vinden het belangrijk hier zo transparant mogelijk over te zijn. Uiteraard nemen we uw privacy buitengewoon serieus en zorgen we ervoor dat uw informatie bij ons veilig is. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig, in lijn met wet- en regelgeving zoals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring leest u waarom wij bepaalde gegevens van u vragen, hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en wat uw rechten zijn. Heeft u hierover vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. U kunt ons bereiken via info@kinderfondsmamas.nl of 035 – 539 59 80.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Kinderfonds MAMAS is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

E-mail: info@kinderfondsmamas.nl
Telefoon: 035-5395980
Adres: Brinklaan 137, 1404 GD Bussum
KvK: 34111231

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken:

 • uw NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • gewenste aanhef;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • bankrekeningnummer (IBAN).

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt.

Waar worden uw persoonsgegevens voor gebruikt?

Aanhef, initialen en achternaam. We gebruiken deze gegevens om u op de juiste manier aan te spreken, om uw gift te verwerken in onze administratie en voor overige servicedoeleinden.

Adres. Wij vragen uw adresgegevens om u als donateur te registreren, om uw donateurschap te bevestigen, u onze nieuwsbrief toe te sturen en voor analytische en servicedoeleinden.

E-mailadres. We vragen uw e-mailadres om u te kunnen bedanken voor uw donatie en om op u de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij Kinderfonds MAMAS. Dit doen wij onder meer via een digitale nieuwsbrief. Uw donatie brengt een klantrelatie tot stand, hetgeen tot gevolg heeft dat wij u per e-mail mogen benaderen over de besteding van uw gift. U kunt zich te allen tijde voor deze berichten afmelden.

Telefoonnummer. Wij vragen uw telefoonnummer om u eenmalig telefonisch te kunnen bedanken voor uw gift en meer te delen over het belangrijke werk van de MAMAS. Bent u structurele donateur van Kinderfonds MAMAS, dan nemen wij alleen contact met u op voor servicedoeleinden. Wij vragen onze donateurs nooit om meer en zullen u hier dan ook nooit telefonisch voor benaderen.

Geboortedatum. Wij gebruiken uw geboortedatum voor onze analysedoeleinden (we kunnen zo zien wat de gemiddelde leeftijd is van onze donateurs bijvoorbeeld), maar het belangrijkste is dat we u graag feliciteren op uw verjaardag.

Rekeningnummer (IBAN). Uw bankgegevens gebruiken wij om uw donatie te verwerken en, als u ons heeft gemachtigd om een bedrag incasseren, per automatische incasso dit bedrag af te kunnen schrijven.

Wat zijn uw rechten?

U heeft altijd recht op inzage, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt ons hiervoor bereiken per telefoon, e-mail of post.

 • Informatie en inzage: u kunt altijd inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We lichten ook graag toe waarom en hoe we dit doen.
 • Rectificatie: heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? We horen het graag, zodat we het kunnen aanpassen.
 • Vergetelheid: u kunt altijd uw persoonsgegevens bij ons laten verwijderen.
 • Beperking: denkt u dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken? Dan kunt u die verwerking laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): wilt u niet dat we uw gegevens verwerken, dan kunt u bezwaar hiertegen maken.
 • Overdraagbaarheid: wilt u uw persoonsgegevens over (laten) dragen, dan kunt u ons dit laten weten.
 • Toestemming intrekken: u kunt altijd de toestemming om uw gegevens te verwerken, weer intrekken. Neem daarvoor contact met ons op. Ook kunt u het specifiek aangeven als u bijvoorbeeld onze papieren of digitale nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. De mogelijkheid hiertoe vindt u onderaan iedere mail.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): meent u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt hierover ook een klacht indienen bij de AP.

Bescherming van uw gegevens

We nemen uw privacy erg serieus. Uw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij hebben hiervoor verschillende organisatorische en technische maatregelen getroffen. Zo maken wij gebruik van een streng beveiligd databeheersysteem waarin wij uw persoonsgegevens bewaren volgens de richtlijnen van de AVG-wetgeving en de geldende bewaartermijn. Wij verwerken geen gevoelige of bijzondere persoonsgegevens en verzamelen geen persoonsgegevens die wij niet gebruiken voor onze doeleinden zoals in deze privacyverklaring beschreven.

Delen van gegevens met derden

Kinderfonds MAMAS verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Wel delen we soms persoonsgegevens met partners (callcenter, partners voor mailings en campagnes) als dat nodig is voor het uitvoeren van onze missie. Met deze partijen hebben we overeenkomsten gesloten zodat we ook in die gevallen de veiligheid van uw gegevens kunnen garanderen.

Cookies

Kinderfonds MAMAS gebruikt cookies om onze website persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is een versleuteld bestand dat wordt opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Hiermee kunnen we onze website optimaliseren en afstemmen op uw gebruiksgemak. Ook delen we informatie met vertrouwde partners om het websiteverkeer bij te houden, functies voor sociale media te bieden en advertenties te personaliseren.

Toestemming wijzigen of intrekken

Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: geef.kinderfondsmamas.nl, www.kinderfondsmamas.nl

Uw huidige stand: Alles toestaan.
Uw toestemming ID: bbIeDwb4N01YAYfyncFF+IqVsrVjMMUSnjwYaQY+M2Y+YkXYK6rpPA==
Datum van toestemming: woensdag 7 februari 2024 om 15:23:28 CET

Verander uw toestemming | Instemming intrekken

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 04-04-2024 door Cookiebot:

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Hoe lang dit is, hangt af van het doel waarvoor we uw gegevens hebben verkregen en van een eventuele wettelijke verplichting om gegevens te bewaren. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact met ons opnemen.

Complimenten en klachten
Wilt u een compliment, opmerking, suggestie of klacht met ons delen? U kunt ons telefonisch bereiken (onder kantoortijden), via e-mail en per post. Vermeld bij eventuele klachten alstublieft altijd uw naam, contactgegevens en een omschrijving van de klacht. We nemen berichten zo snel mogelijk – vaak dezelfde dag nog – in behandeling en handelen klachten altijd binnen 14 dagen af volgens onze klachtenprocedure.

Wijzigingen privacyverklaring
Kinderfonds MAMAS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.