Wilt u uw stichting opheffen?

Als bestuur kunt u besluiten om uw stichting te ontbinden. Bijvoorbeeld omdat er niet genoeg bestuurders zijn om de stichting voort te zetten, of omdat het doel is bereikt. Hoe heft u dan verantwoord en met een goed gevoel uw ANBI-stichting op? En wat te doen met het resterende vermogen?

Zo werkt Kinderfonds MAMAS

Kinderfonds MAMAS zou enorm dankbaar zijn uw resterende vermogen te mogen ontvangen zodat de MAMAS in Zuid-Afrika veel kwetsbare kinderen uit de gevangenis van de armoede kunnen halen. 

Opheffen stichting bij de KvK

De opheffing van de stichting begint met een ontbindingsbesluit vanuit het bestuur. Dit besluit moet in overeenstemming zijn met de voorwaarden zoals in de statuten zijn opgenomen. Dit besluit moet duidelijk worden vastgelegd in de notulen.

Zodra u als het bestuur rechtsgeldig heeft besloten tot ontbinding van de stichting, kunt u de stap naar de Kamer van Koophandel (KvK) zetten. Bij de KvK vindt u een formulier dat u kunt invullen: 

Let op: vul in dat de stichting geen baten meer heeft op het moment van ontbinding. Dat is ook correct, want voor de daadwerkelijke ontbinding heeft u alles afgehandeld.

Wat te doen met resterende baten?

U kunt aan uw bank doorgeven dat de stichting is opgeheven..Bij ontbinding van de stichting wordt het nog aanwezige vermogen vereffend. De schulden worden betaald en bezittingen verkocht. Dit gebeurt meestal door een van de bestuursleden, die als vereffenaar optreedt. Het restvermogen dat overblijft wordt in het geval van een ANBI-stichting volledig besteed aan een andere ANBI-stichting,  die aansluit bij de doelstelling. 

De bewaartermijn van de boeken en bescheiden van de stichting is zeven jaar.  Dat mag ook digitaal.

Geef aan een soortgelijk goed doel

Door het resterende vermogen aan een vergelijkbaar goed doel over te dragen, voldoet u aan uw statuten.
Kinderfonds MAMAS is een erkende ANBI-stichting en we zouden het heel fijn vinden als u met uw restvermogen de MAMAS in Zuid-Afrika steunt bij hun belangrijke werk. De MAMAS in Zuid-Afrika kunnen de giften en donaties goed gebruiken om de meest kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika uit de gevangenis van de armoede te halen. 

Geef aan Kinderfonds MAMAS

Uw vermogen heeft direct invloed op het leven van de meest kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika. Want er gebeurt iets heel bijzonders in Zuid-Afrika. Krachtige, lokale vrouwen zien de armoede waar vooral kinderen de dupe van worden en nemen het heft in eigen hand. Ze halen kinderen van de straat, vinden hen in de meest afgelegen hutjes en armste krottenwijken. Ze zorgen voor een gezonde maaltijd, onderwijs, veiligheid, schooluniformen, medicijnen en veel liefdevolle aandacht. Alles wat nodig is om een kind gezond en kansrijk groot te laten worden. Liefdevol, trouw en onverzettelijk. Dat zijn de MAMAS, lokale vrouwen in Zuid-Afrika, van Kinderfonds MAMAS.

Kinderfonds MAMAS is in 1999 opgericht op persoonlijk verzoek van Nelson Mandela. Het was Mandela’s grootste wens om kinderen uit de gevangenis van armoede te halen om zo een land te creëren met gelijke kansen voor alle kinderen. Meer dan 5 miljoen kinderen leven in Zuid-Afrika in extreme armoede. Het zou fantastisch zijn als u stichting gaat bijdragen aan de droom van Nelson Mandela om alle kinderen in Zuid-Afrika uit de gevangenis van armoede te halen. 

Hoe?

U kunt het geld overmaken naar onze IBAN: NL60 INGB 0000 0466 64 t.n.v. Kinderfonds MAMAS te Bussum, onder vermelding van de opheffing van de naam van de stichting.

Vragen?

Als u vragen heeft over het opheffen van uw stichting of uw donatie aan de MAMAS neemt u dan contact met mij op. Graag denk ik met u mee over de mogelijkheden hoe uw stichting de MAMAS kan ondersteunen bij hun belangrijke werk voor de kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika.  

U kunt mij bereiken via sharon@kinderfondsmamas.nl of telefonisch via 035-5395987. Ik kijk uit naar ons gesprek!

De samenvatting op een rij:

  • Het vermogen is vereffend.
  • De bank is ingelicht, de bankrekening is opgeheven en het eventuele restvermogen is overgemaakt naar een andere stichting.
  • De Kamer van Koophandel hiervan op de hoogte is gebracht, en bij de Belastingdienst formeel is gevraagd om beëindiging van de beschikking tot aanwijzing als ANBI.
  • Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende 7 jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon.
Altijd op de hoogte met de nieuwsbrief
Aanhef(Vereist)