Hoofdinhoud

08-06-2022

PAPA Bright (49) van Siyakha Isizwe is afgelopen weekend overleden na een lang ziekteproces. Altijd betrokken, hoopvol en volledig gericht op samenwerken om de kwetsbaarste kinderen te helpen. Dat is de manier waarop PAPA Bright in het leven stond. Siyakha Isizwe betekent niet voor niets ‘building a nation together’.

Levens veranderen

“Ik had het zelf niet makkelijk, maar zag andere mensen die het nog vele malen zwaarder hadden dan ik”, vertelde PAPA Bright ons vier jaar geleden. “Kinderen die beide ouders hadden verloren bijvoorbeeld. Ik besloot hun levens te veranderen.” Daarom richtte hij Siyakha Isizwe op. Hij kon de armoede niet langer aanzien. Vanuit zijn eigen, kleine huisje begon hij met het uitdelen van eten dat hij van de kerk kreeg.


Het project is inmiddels uitgegroeid tot een onmisbare plek in de gemeenschap van Stilfontein en wordt gerund door een team van sterke MAMAS. PAPA Bright is tot het laatste moment betrokken geweest, en had altijd een luisterend oor voor de kinderen of een van de MAMAS. Ook als hij net weer ‘thuis’ was van een chemokuur. Daarnaast hield hij toezicht op de bouw van een nieuwe crèche binnen de muren van Siyakha Isizwe.  

Kinderrechten

“Ons doel is de situatie van kinderen te verbeteren, met als belangrijkste ‘wapen’ onderwijs”, zei PAPA Bright altijd. Daarom voorziet het project in naschoolse opvang, voorlichting op scholen, een soepkeuken, activiteiten zoals toneel en dans, leerzame uitjes, huisbezoeken, steun na misbruik, praatgroepen voor jongeren en voorlichting in de gemeenschap over kinderrechten. Ook is er intensief contact met de overheid om voor geboortebewijzen en kinderbijslag te zorgen.

Trots op team

Joep Verboeket, directeur Kinderfonds MAMAS: “We zijn ongelofelijk dankbaar voor het belangrijke werk dat PAPA Bright jarenlang met minimale middelen voor de honderden kinderen in zijn regio heeft verricht. PAPA Bright was een bescheiden man, die ongelofelijk trots was op zijn team en elk kind als zijn eigen kind beschouwde. We wensen zijn team, zijn vrouw MAMA Rose en zijn twee kinderen veel sterkte met dit verlies.”