Miljoenen kinderen groeien op in de sloppenwijken van Zuid-Afrika. Zij moeten zien te overleven in de harde realiteit van honger, uitzichtloosheid, geweld en verwaarlozing. Gelukkig zijn er de MAMAS. De MAMAS kunnen niet aanzien hoe de kinderen lijden onder extreme armoede en komen in actie.

Kinderfonds MAMAS steunt de MAMAS in Zuid Afrika. Zij staan op voor kinderen in ernstige armoede. Iedere dag opnieuw. Met opvang, bescherming, onderwijs, eten en vooral veel liefde geven zij meer dan 77.000 kinderen weer een toekomst. De MAMAS laten een stukje van God zien in hun onvoorwaardelijke werk. Maar de MAMAS kunnen het niet alleen. Helpt uw kerk mee door de opbrengst van uw collecte te doneren aan de MAMAS?

Vertel het verhaal van de MAMAS

Heeft uw kerk besloten om de krachtige MAMAS onder de aandacht te brengen tijdens een collecte? Daar zijn de MAMAS u heel dankbaar voor. Op deze pagina kunt u materiaal downloaden om het verhaal van de MAMAS te vertellen. Dit kunt u gebruiken tijdens de dienst of elders.

Download hier:

“In de diepte van de
armoede is er steeds een
MAMA die zegt: kom
maar.”

Ellen Nauta, voorzitter Kinderfonds MAMAS

Voor 6 euro kunnen de MAMAS een kind één maand alles geven wat nodig is om gezond, veilig en geliefd op te groeien. U kunt de bijdrage van uw kerk overmaken op:
– rekeningnummer NL60 INGB 0000 0466 64 t.n.v. Kinderfonds MAMAS.
– Graag onder vermelding van de naam van uw kerk, zodat we u kunnen bedanken.